senja mengantar larutan matahari kepada gelap

mengetuk-ngetuk di pintu hari seperti mualaf yang kerap

mencari Tuhan

terang lesap, berlarian kepada tiada

akankah ada pagi bagi malam-malam yang kerap patah?

(Bandung, 11 Agustus 2012)

Please feel free to share

Leave A Comment